Malestein Makelaardij B.V.

Stroeërschoolweg 10
3776 MN Stroe
Tel: 0342 42 47 71
info@malestein.nl
Kerkendelweg, 3775 KM Kootwijk (AOG) Vraagprijs € 685.000,- k.k.
Kerkendelweg in Kootwijk 3775 KM

Omschrijving

Mooi perceel cultuurgrond van maar liefst ± 11,6 hectare aan één blok.
Grotendeels in gebruik als grasland, een deel is bos (circa 2 hectare).
Overwegend voorzien van een houten omheining.

Goede bereikbaarheid via De Driest, een weggetje dat loopt van de Kerkendelweg naar de hoek Asselseweg/Nieuw Milligenseweg.

Ook te koop in delen, bijvoorbeeld:
- ± 7,6 hectare grasland;
- ± 4 hectare, waarvan de helft bos en de helft grasland.


Diversen

* Het perceel wordt opgeleverd in de huidige staat.
* Het perceel is qua bestemming gelegen in het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Barneveld en bestemd
als 'agrarisch' zonder bouwvlak en deels als 'natuur'. Er zijn geen bebouwingsmogelijkheden.
Dubbelbestemmingen: 'waarde – archeologie 1', 'beplanting en verkaveling', 'openheid en reliëf'. Gebiedsaanduidingen:
'ecologische hoofdstructuur' en 'reconstructiewetzone extensiveringsgebied'.
* Publiekrechtelijke beperking: besluit op basis van artikel 9.1 Wet Natuurbescherming. Dit betreft met name het deel dat
bestemd is als 'natuur' en gelegen is in natura-2000 gebied 'Veluwe'.
* Er rusten geen betalingsrechten of andere productierechten op het perceel.
* Indien het jachtrecht verhuurd is, respecteert koper dat voor de lopende termijn.
* Verkoper heeft bij de aankoop een beroep gedaan op vrijstelling overdrachts-belasting. Koper zal het perceel nog
minimaal negen jaar bedrijfsmatig (laten) exploiteren als cultuurgrond ten behoeve van de landbouw, c.q. als bosgrond.
Koper kan dan ook een beroep doen op vrijstelling van overdrachtsbelasting.
Er zijn dan alleen notariskosten verschuldigd als kosten koper.
Algemeen Aanmelding In verkoop genomen Hoofdtype(n) Losse grond Grondsoort Zand Overdracht Status Verkocht Vraagprijs € 685.000,- kosten koper Aanvaarding In overleg Oppervlakte Perceeloppervlakte 11 ha 62 a 00 ca